આ બ્લોગને વધુ ઉપયોગી બનાવી શકાય તે માટે આપના અમૂલ્ય સૂચનો આવકાર્ય છે આ બ્લોગને વધુ માહિતી સભર બનાવવા માટે સફારી, વિજ્ઞાન ના પુસ્તકો, વર્તમાન પત્રો, ઈંટરનેટ વગેરે માધ્યમોનો સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરવામા આવેલ છે જે માટે સૌનો આભાર વ્યક્ત કરુ છુ

બહિર્ગોળ લેન્સ દ્વારા મળતા પ્રતિબિંબોનો અભ્યાસ કરવો

નમસ્કાર
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ધોરણ-૮ પ્રકરણ-૪ લેન્સ પાઠમા બહિર્ગોળ લેન્સ સામે અલગ અલગ સ્થાન પર કોઇ વસ્તુ મુકેલ હોય તો તેના પ્રતિબિંબ કેવા અને ક્યા સ્થાને મળે છે તે બાબત બાળકોને સમજવામા ખુબ જ અઘરી લાગે છે.અહિ પ્રયોગ દ્વારા બહિર્ગોળ લેન્સ દ્વારા કેવા પ્રતિબિંબ મેળવી શકાય તે વિડિયો દ્વારા સરળ રીતે સમજાવવામા આવ્યુ છે. જેમા સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહિતિ આપવામા આવી છે જેથી બાળકોને સરળતાથી આ બાબત સમજાઇ જાય.

           

DOWNLOAD COLOURFUL SSC SCIENCE BOOK

*શું આપનું બાળક ધોરણ ૧૦ માં છે?*
*શું તે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી માં ઓછા ગુણ મેળવે છે?*
📖  તેમનાં માટે એક સુંદર પુસ્તક આપ *Free download* કરી શકો છો.
👉 આ પુસ્તક વાંચતા બાળકને કંટાળો નહિ આવે અને સહેલાઈથી વિજ્ઞાન ના તમામ મુદ્દાઓ સમજી શકશે.

*Std. 10 (S.S.C. Board)*
*Subject : Science & Technology*

🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶

🔎 Ch. 1  નેનોટેકનોલોજી
🔎 Ch. 2  પ્રકાશનું પરાવર્તન અને વક્રિભવન
🔎 Ch. 3  પ્રકાશનું વિભાજન
🔎 Ch. 4  વિદ્યુત
 🔎 Ch. 5  વિદ્યુતપ્રવાહની ચુંબકીય અસરો
🔎 Ch. 6  બ્રહ્માંડ
🔎 Ch. 7  એસિડ, બેઇઝ અને ક્ષાર
🔎 Ch. 8  ધાતુઓ
🔎 Ch. 9 અધાતુઓ
🔎 Ch. 10 ખનીજ કોલસો અને ખનીજતેલ
🔎 Ch. 11 કાર્બનિક સંયોજનો
🔎 Ch. 12 પોષણ અને શ્વસન
🔎 Ch. 13 સજીવોમાં વહન
🔎 Ch. 14 સજીવોમાં નિયંત્રણ અને સંકલન
🔎 Ch. 15 સજીવોમાં પ્રજનન
🔎 Ch. 16 આનુવન્શીકતા અને ઉત્ક્રાંતિ
🔎 Ch. 17 આપણું પર્યાવરણ
🔎 Ch. 18 નૈસર્ગીક સ્ત્રોતોની જાળવણી

*From : EduCare Technology*
🔹Mo. 93274 30850🔹

ઘન પદાર્થ પર ઉષ્માની અસર......

ધોરણ-૬ ના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ના પ્રકરણ -૪ ઉષ્મા અંતર્ગત આવતી એક પ્રવૃતિ આ વિડિયોમા જોઇશુ.

ધાતુના ગોળાને ઉષ્મા આપતા તેના કદમા શુ પરિવર્તન થાય છે તેની માહિતિ મેળવીશુ.

ઘન પદાર્થ પર ઉષ્માની અસર......

         
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...