ભારતની નદીઓ- ઇંટરએક્ટિવ નકશા દ્વારા શીખો


મિત્રો અહિ આજે આપના માટે સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય માટે એક ઇંટરએક્ટિવ સાહિત્ય લાવ્યા છીએ જેમા ભારતની નદીઓ વિશે માહિતિ આપવામા આવી છે. અહિ આ નદીઓને બે ભાગમા વિભાજિત કરવામા આવી છે જેમા એક ભાગ ઉતર ભારતની નદીઓ અને બીજા ભાગમા દક્ષિણ ભારતની નદીઓનો સમાવેશ કરેલ છે.
અહિ નીચે આ માહિતિ જોવા માટે ભારતના નકશા નીચે એક સ્લાઇડર આપવામા આવેલ છે જેને જમણી બાજુ ડ્રેગ કરતા ક્રમ અનુસાર ભારતના નકશામા ઉતર ભારત અને દક્ષિણ ભારતની નદીઓ દેખાશે.

Share:
વધુ વાંચો

મુઘલ સામ્રાજ્ય- સ્થાપના અને વિસ્તરણ અગત્યની ઘટનાઓની સમય રેખા.....એક ઇંટરએક્ટિવ સ્વરુપે.....


મિત્રો આજે અહિ અમે આપના માટે સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયમા ધોરણ-૭ પ્રકરણ-૪ મુઘલ સામ્રાજ્ય- સ્થાપના અને વિસ્તરણ અંતર્ગત એક ઇંટરએક્ટિવ સાહિત્ય લાવ્યા છીએ.

સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયમા ઇસ્વીસન ખુબ જ મહત્વ ધરાવે છે. ઇસ્વીસન મુજબ સમય રેખા પણ બનાવવામા આવતી હોય છે. અહિ અમે આવી જ એક સમય રેખા લાવ્યા છીએ પન એ સમય રેખા ઇંતરએક્ટિવ પ્રકારની છે એટલે કે મુઘલ સામ્રાજ્યના અગત્યના બનાવો સાલવાર મુજબ તેમા જોવા મળશે અને નીચે આપવામા આવેલ સાલ પર ક્લિક કરતા જે તે ઘટના વિશે માહિતિ ખુલશે. બાળકોને પણ આવી સમય રેખા દ્વારા ગમ્મત સાથે જ્ઞાન મળશે.

આ ઇંટરએક્ટિવ સમય રેખાનો વર્ગખંડમા કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો તેની માહિતિ માટેના વિડિયો માટે અહિ ક્લિક કરો

Share:
વધુ વાંચો

હ્યદયની રચના સમજો ઇંટરએક્ટિવ સાહિત્ય દ્વારા

મિત્રો અહિ આજે અમે આપના માટે હ્યદયની રચના અંગેનું  એક ઇંટરેક્ટિવ  સાહિત્ય લાવ્યા છીએ જેમા હ્યદયના જુદા જુદા ભાગો જેવા કે ડાબુ જમણુ કર્ણક તેમજ ડાબુ-જમણુ ક્ષેપક વગેરે પર ક્લિક કરતા જે તે ભાગો વિશે અને તેના કાર્યો વિશે માહિતિ ખુલશે. આ દ્વારા આપણે બાળકોને ખુબ જ સરળતાથી હ્યદયની રચના અને કાર્યપધ્ધતિથી માહિતગાર કરી શકીએ છીએ.
આ ઉપરાંત જો આપ આવા પ્રકારનુ અન્ય સાહિત્ય બનાવવા માગતા હોવ તો તે કેવી રીતે બનાવવુ તેની સંપુર્ણ માહિતિ આપતો વિડિયો પણ અહિ આપવામા આવ્યો છે જેની મદદથી આપ જાતે આવુ સરસ ઇંટરએક્ટિવ સાહિત્ય તમારી જરુરીયાત મુજબ બનાવી શકશો.

વિડિયો માટે અહિ ક્લિક કરો

Share:
વધુ વાંચો

કાનની રચના- એક ઇંટરએક્ટિવ ગેમના સ્વરુપમા


મિત્રો અહિ આજે આપના માટે એક ઇંટરએક્ટિવ ગેમ લાવ્યા છીએ. અહિ બાળકોને કાનની આંતરિક રચના સમજવા માટે તેમજ કાનના જુદા જુદા અવયવો ની માહિતિ મેળવવા માટે આ ગેમ ખુબ જ ઉપયોગી થશે. આ ઉપરાંત કાનની રચના સમજાવ્યા બાદ બાળકોનું મુલ્યાંકન કરવુ હોય તો તે માટે પણ આ ગેમ કામમા આવશે.

આ ગેમમા કાનની રચના આપવામા આવી છે અને સાથે સાથે જુદા જુદા અંગોની નામાવલી આપવમા આવી છે આ જુદા જુદા અંગોના નામોને ખેંચીને તેની યોગ્ય જગ્યાએ મુકવાના છે. બધા જ અંગોના નામ તેની યોગ્ય જગ્યાએ મુકાય ગયા બાદ તમે તેનુ રિઝલ્ટ પણ ચેક કરી શકો છો.

મિત્રો અહિ આપવામા આવેલી ગેમ જેવી જ અન્ય ગેમ આપ પણ જાતે બનાવી શકો છો. આવી ગેમ કેવી રીતે બનાવવી અને તેનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો તે બાબતનો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વિડિયો અહિ આપવામા આવ્યો છે.

વિડિયો જોવા માટે અહિ ક્લિક કરો

Share:
વધુ વાંચો

ધોરણ-૬ સામાજિક વિજ્ઞાન પ્રકરણ -૧ પ્રાચીન સમાજ જીવન - ઇંટરએક્ટિવ વિડિયો


મિત્રો
અહિ આપના માટે ધોરણ-૬ સામાજિક વિજ્ઞાન પ્રકરણ -૧ પ્રાચીન સમાજ જીવન અંગેનો એક ઇંટરએક્ટિવ વિડિયો લાવ્યા છીએ જેમા બાળકોને પ્રકરણ ચલાવતી વખતે આ વિડિયોનુ નિદર્શન કરાવશો. આ વિડિયોમા જેમ જેમ મુદ્દા આગળ ચાલતા જશે તેમ તેમ વિડિયોમા દરેક મુદ્દા બાદ બાળકો કેટલુ ગ્રહણ કરી શક્યા છે તે માટે તેમનુ મુલ્યાંકન આ વિડિયોમા જ આવતુ જશે જેમા અલગ અલગ પ્રકારની ઇંટરએક્ટિવ ગેમ તેમજ પ્રશ્નોત્તરી દ્વારા મુલ્યાંકન આપવામા આવેલ છે.આ વિડિયોને ફુલ સ્ક્રીનમા જોશો.


Share:
વધુ વાંચો

સુર્ય મંડળ- એક ઇંટર એક્ટિવ ગેમના સ્વરુપમાં.......

મિત્રો આજે આપના માટે અમે અહિ સુર્ય મંડળ સાથે સંકળાયેલ ગેમ લાવ્યા છીએ. અહિ નીચે સુર્યમંડળના દરેક ગ્રહોને ચિત્રો સાથે આડા અવળા ક્રમમા આપવામા આવેલા છે. તમારે દરેક ગ્રહને ખેંચીને તેના યોગ્ય ક્રમમા ગોઠવવાના છે.આ માટે તમે કેટલો સમય અને કેટલા સ્ટેપ લો છો તેની પણ માહિતિ આપવામા આવી છે.તો બાળકોને સુર્ય મંંડળના દરેક ગ્રહ ક્રમમા યાદ રહે તેની પ્રેક્ટીસ કરાવવા માટે આ ગેમ રમાડી શકો છો.


Share:
વધુ વાંચો

તત્વ અને તેનો પરમાણુ ક્રમાંક- INTERACTIVE GAME સ્વરુપે.....


મિત્રો આજે અહિ આપના માટે એક ઇંટર એક્ટિવ ગેમ લાવ્યા છીએ જેમા આપ આપના વર્ગખંડમા બાળકોના તત્વ અને તેમના પરમાણુ ક્રમાંક અંગેના જ્ઞાનની ચકાસણી કરી શકશો.આ ટેસ્ટ ગેમ પ્રકારની હોવાથી બાળકોને પણ મજા આવશે. આ ગેમ કેવી રીતે રમવાની છે તેની માહિતિ અહિ આપવામા આવી છે.
અહિ નીચે આપેલ વિગતમા ડાબી તરફ અલગ અલગ તત્વોના નામ આપેલા છે જેની નીચે ખાલી જગ્યા પણ આપવામા આવી છે.આ ઉપરાંત જમણી તરફ અલગ અલગ પરમાણુ ક્રમાંક આપવામા આવેલ છે આ ક્રમના બોક્ષને તમારે માત્ર ડ્રેગ અને ડ્રોપ કરવાનો છે.મતલબ કે જે તે ક્રમાંકના બોક્ષને ખેંચીને ડાબી તરફ આપેલા તેના યોગ્ય તત્વના ખાનામા લઈ જવાનો છે.બધા જ ખાના ભરાઇ જાય પછી નીચે ચેક પર ક્લિક કરશો એટલે કેટલા તત્વોના ક્રમાંક મુજબ તત્વો યોગ્ય ક્રમમા સાચા કે ખોટા પડ્યા તેની માહિતી આવી જશે. લીલા કલરમા આવેલ ક્રમ સાચો અને લાલ કલરમા આવેલ ક્રમ ખોટો હશે.
આમ આપણે સરળતાથી તત્વોના ક્રમાંક માટેનુ મુલ્યાંકન કરી શકીએ.

Share:
વધુ વાંચો

ઉચ્ચાલન પ્રકરણ એક નવા ઇંટરએક્ટિવ સ્વરુપે.......


મિત્રો અહિ આપના માટે ધોરણ ૭ વિજ્ઞાન મા ઉચ્ચાલન પ્રકરણ માટે એક ઇંટર એક્ટિવ પોસ્ટ મુકી રહ્યો છુ.આવા પ્રકારની પોસ્ટ આ પ્રથમ વાર મુકી રહ્યો છુ.આશા રાખુ કે આપને ખુબ જ મદદરુપ થશે. આ પોસ્ટમા નીચે મુજબની માહિતિનો સમાવેશ કરવામા આવ્યો છે જે તમામ આ જ બ્લોગમા ખુલશે જેથી તમારે અન્ય લિંક ક્લિક કરવાની જરુરીયાત રહેશે નહિ. અહિ આ આખા પ્રકરણને એકદમ ઇંટર એક્ટિવ બનાવવામા આવ્યુ છે.
અહિ આપવામા આવેલ સુચનાઓ મુજબ આગળ વધશો અને બાળકોને ખુબ જ સરળતાથી આ પ્રકરણ સમજાવવામા સહભાગી બનો.
અહિ આપવામા આવેલ તમામ ઇંટર એક્ટિવ માહિતિને ક્રમનુસાર સમજીએ.

૧-સ્લાઇડર સ્વરુપે પીડીએફમા આ પ્રકરણ જુઓ.જોવા માટે અહિ સાઇડમા આપેલ એરો પર ક્લિક કરશો એટલે પ્રકરણના પાના બદલાશે.

૨- અહિ એક સાયકલનુ ચિત્ર આપેલ છે જેના પર અલગ અલગ જગ્યાએ સિમ્બોલ આપવામા આવ્યા છે જેના પર ક્લિક કરતા તે દરેક ભાગ વિશે માહિતિ આપ જોઇ શકશો.

૩-અહિ પ્રથમ પ્રકારના ઉચ્ચાલનને સમજવા માટે કાતરના ઉદાહરણ દ્વારા અલગ અલગ જગ્યાએ સિમ્બોલ આપવામા આવેલા છે જેના પર ક્લિક કરી વધુ માહિતિ મેળવી શકશો.
૪- અહિ દ્વિતિય પ્રકારના ઉચ્ચાલનને સમજવા માટે લીંબુના રસ કાઢવાના સાધનના ઉદાહરણ દ્વારા અલગ અલગ જગ્યાએ સિમ્બોલ આપવામા આવેલા છે જેના પર ક્લિક કરી વધુ માહિતિ મેળવી શકશો. ૫- અહિ તૃતિય પ્રકારના ઉચ્ચાલનને સમજવા માટે ઉભા સાવરણાના ઉદાહરણ દ્વારા અલગ અલગ જગ્યાએ સિમ્બોલ આપવામા આવેલા છે જેના પર ક્લિક કરી વધુ માહિતિ મેળવી શકશો. ૬- ઉચ્ચાલનના જુદા જુદા પ્રકાર સમજવા માટે એક સરસ પ્રવૃતિ આપવામા આવેલ છે જેમા ક્લિક કરી આપ વધુ માહિતિ મેળવી શકશો. ૭- સૌથી અગત્યનો વિભાગ આ છે.અત્યાર સુધી આપે કોઇ કંટેંટ વિડિયો સ્વરુપે જોયુ હશે.અહિ પણ એક વિડિયો આપવામા આવ્યો છે પણ એ વિડિયો સાવ અલગ પ્રકારનો છે કેમ કે એ વિડિયો પણ ઇંટર એક્ટિવ છે. જ્યારે વિડિયો ચાલુ હશે ત્યારે વચ્ચે વચ્ચે વિડિયો થંભી જશે અને સ્ક્રીન પર એક સિમ્બોલ આવશે.તેના પર ક્લિક કરશો એટલે જેટલો વિડિયો જોવાય ગયો હશે તેને ધ્યાનમા રાખી ટેસ્ટ ખુલશે અને એ ટેસ્ટ પુર્ણ કરશો એટલે ફરી વિડિયો શરુ થશે અને ફરી આવી ટેસ્ટ આવશે. આમ આ વિડિયોને મુલ્યાંકન માટે સારી રીતે ઉપયોગમા લઈ શકાય એ માટે તેને ઇંટર એક્ટિવ બનાવવામા આવ્યો છે. નોંધ- મિત્રો આ પોસ્ટને સરસ રીતે માણવા માટે કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપમા ઓપન કરશો તો વધુ મજા આવશે. જો કે મોબાઇલમા પણ આ પોસ્ટ ઓપન થશે જ.
Share:
વધુ વાંચો

SCHOOL TOUR ON GOOGLE EARTH


મિત્રો હવે ધીમે ધીમે શાળાઓમા પ્રવાસની મોસમ શરુ થવાની છે. બાળકોને પ્રવાસ બહુ પ્રિય હોય છે.શાળાની બહાર નિકળી નવી દુનિયા નિહાળવાનો મોકો આવા પ્રવાસ દરમિયાન મળતો હોય છે. પ્રવાસ દરમિયાન મેળવેલ માહિતિનો શિક્ષણ કાર્ય સાથે અનુબંધ બંધાતો હોય છે.
પ્રવાસ દરમિયાન આપણે પ્રવાસને યાદગાર બનાવવા માટે વિડિયો કે ફોટોગ્રાફી કરતા હોઇએ છિએ અને પ્રવાસ બાદ શાળામા તેને પ્રદર્શિત કરતા હોઇએ છિએ.
પરંતુ આ વખતે અમારી શાળામા જે પ્રવાસનુ આયોજન થઇ રહ્યુ છે તેમા અમે થોડી નવીનતા લાવ્યા છિએ. પ્રવાસના આયોજનના જ એક ભાગ સ્વરુપે પ્રવાસમા જઇએ એ પહેલા જ બાળકોને અગાઉ જ્યા જ્યા જવાનુ છે એ તમામ સ્થળો વિશે માહિતિ મળી રહે એ માટે એક નાનકડા વિડિયોનુ નિર્માણ કરેલ છે. આ વિડિયોમા પ્રવાસની ટુંકી માહિતિ આપવામા આવી છે અને બીજી નવીનતા એ છે કે પ્રવાસ અગાઉ શાળાનો દરેક બાળક આ તમામ જગ્યાએ Google Earth ની પાંખે વિહંગાવલોકન કરશે. જાણે કે વિમાનમા બેસીને આકાશમાથી ધરતીને નિહાળતા હોય તેવો અનુભવ શાળાના વર્ગખંડમા કરશે.

આમ પ્રવાસમા જે બાળકો આવવાના છે અને જે બાળકો નથી આવવાના એ તમામ પ્રવાસ પહેલા જ પ્રવાસના દરેક સ્થળને વિમાનમા બેસીને જોવાનો અનુભવ કરશે.....અલબત ટેકનોલોજીની મદદથી !!!!!

તો ચાલો અગાઉ પ્રવાસ કરીએ અમારા થનારા આ નાનકડા પ્રવાસ વિશે......

વિમાનમા બેસીની અમારા પ્રવાસમા ભાગીદાર બનવા અહિ ક્લિક કરો
Share:
વધુ વાંચો

એક અનોખી રંગપૂરણી

એક અનોખી રંગપૂરણી
               બાળકોને ચિત્રો દોરવા અને તેમા રંગો પુરવા એ ખુબ જ ગમતો વિષય છે. સામાન્ય રીતે આ પ્રવૃતિ દરેક શાળાઓમા થતી જ હોય છે. જો કે અમારી શાળામા આ પ્રવૃતિ ધોરણ ૬મા કઇક અલગ રીતે કરાવી જેમા બાળકોને રંગપુરણીની સાથે સાથે નવી ટેકનોલોજીની મદદથી તેના આ કાર્યને એક અલગ આયામ પ્રાપ્ત થયુ.
              આ પ્રવૃતિમા બાળકોને તૈયાર પ્રિંટ આપવામા આવી અને કહેવામા આવ્યુ કે આ પ્રિંટમા જે ચિત્ર છે તેમા તમને ગમતા રંગો પુરો.બસ રંગ પુરવાની વાત આવે  એટલે બાળકોને બીજુ શુ જોઇએ? બધાએ ખુબ જ સુંદર રીતે ચિત્રોમા રંગપુરણી કરી.આ કાર્ય બાદ નો બીજો તબક્કો તેમના માટે આશ્ચર્યના હળવા ઝટકા સમાન હતો.
               બાળકોએ જે ચિત્રમા પોતાને મન પસંદ રંગો પુર્યા હતા તે તમામ ચિત્રો તેમની નજર  સામે જિવંત થયા.આ બધુ ટેકનોલોજીની કમાલથી શક્ય બન્યુ.
           
*બાળકોને આપવામા આવેલ પ્રિંટ કે જેમા તેમણે મન પસંદ રંગપુરણી કરી.


*આ ચિત્રોને જિવંત થતા જોઇને આનંદિત થતા બાળકો........
                                  હડિયલ વર્ષા હેમતભાઇ 
                                        જોગલ વર્ષા અરજણભાઇ
                                  જગતિયા ભુમિ સુરેશભાઇ 
                                     હડિયલ હેતલ હરજીભાઇ
    ગોજિયા પુજા મસરીભાઇ 
હડિયલ ભાવિષા વલ્લભભાઇ                                      જોગલ વનિતા ખીમાભાઇ 
                                  ગોજિયા ધર્મેશ રણમલભાઇ  
                                   ગોજિયા શત્રુઘ્ન જેશાભાઇ
                                  જગતિયા ધવલ ભરતભાઇ

મિત્રો આ તમામ બાબત આપ પણ આપની શાળામા કરી શકો છો. સમગ્ર પ્રક્રિયાનુ પુરતુ માર્ગદર્શન મળી રહે તે માટે અહિ નીચે એક લિંક આપવામા આવેલ છે તેના પર ક્લિક કરી આપ વિશેષ માહિતિ મેળવી શકો છો.
માહિતિ માટે અહિ ક્લિક કરો 

પ્રસ્તુત કર્તા ચંદન રાઠોડ  મ.શિ. શ્રી મોવાણ પ્રા.શાળા તા- ખંભાળિયા  જિ.દેવભુમિ દ્વારકા
Share:
વધુ વાંચો